ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΠΡΕΪ ΜΠΟΥΚΑΛΙΟΥ

Κόλλα για γάντια

Σχεδίαση συσκευασίας για την κόλλα για γάντια Fearless, πάνω στην οποία εμφανίζονται όλες οι απαραίτητες οδηγίες για τον χρήστη, βήμα βήμα.

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΠΡΕΪ ΜΠΟΥΚΑΛΙΟΥ

Σαπούνι για γάντια

Σχεδίαση συσκευασίας για το σαπούνι για γάντια Fearless, πάνω στην οποία εμφανίζονται όλες οι απαραίτητες οδηγίες για τον χρήστη, βήμα βήμα.