A video campaign against drugs

The campaign we created in corporation with the exemplar rehab center "Aftognosia", in order to say a big "NO" against drugs!

Celebs: Tzouli Tsolka, Mary Synatsaki, Eirini Papadopoulou, Voula Kozompoli, Despoina Kampouri, Eva Karanasiou, Natassa Ragiou, Dimitris Ouggarezos, Christos Nezos, Vassiliki Millousi, Ioannis Melissanidis, Magda Tsegkou, Aris Soildeis, Elisavet Ainatzoglou, Eirini Ainatzoglou, Vassilis Koutroumanos

Thank you for watching!

Back to Portfolio
Contact Me